ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul KoşullarıÇift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir. 
 • Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. 
 • Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 5.yarıyılın başında başvurabilir. 
 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4 üzerinden 3.00 ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. 
 • İlgili Bölüm Kurulu, adayları akademik ortalamalarına göre sıralayarak, daha önce ilan edilen kontenjanların yarısı kadar yedek adayı da belirleyerek ilan eder. 
 • İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 
 • Çift anadal programını, ilgili yönerge kapsamında, başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma verilir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.  
 • Öğrenci, yan dal lisans programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. döneminin başında başvurabilir. 
 • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir. 
 • İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. 
 • Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir. Yan dal programına kayıt yaptıran öğrenci ikinci ana dal lisans programına kayıt yaptıramaz 
 • Yandal programını, ilgili yönerge kapsamında, başarıyla tamamlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası” verilir.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik