temel değerlerimiz

  * Atatürk ilkelerine bağlı olmak 

  * Kanun ve yönetmeliklere uymak ve uyulmasını sağlamak, 

  * Bilimin evrenselliğine inanmak, 

  * Yenilikçi olmak,

  * Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, 

  * Kurum içinde uyum intibak ve dayanışmaya önem vermek, 

  * Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,

  * Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,

  * Zamanın kıymetini bilmek, 

  * Özgün araştırmalar yapmak, 

  * İşimizi sevmek,

  * Bilgi toplumunun oluşumunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik