İş Yeri Uygulama Eğitimi - Genel Bilgiler

Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları bilgi ve becerileri kullanarak öğrenim gördükleri alanlar ile ilgili işyerlerindeki uygulama ve süreçler hakkında deneyim kazanması amacıyla organize edilen uygulamalı (İntörn) eğitimi, “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında son döneme konulmuş iş yerlerinde yapılması gereken uygulamalı bir derstir. Öğrenciler son dönemlerini okula gelmeden iş yerlerinde “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersini alarak tamamlarlar.

Fakültemiz;

  • Kimya 
  • Biyoloji 
  • Fizik 
  • Matematik 
     
bölümlerinde 2016-2017 öğretim yılından itibaren İş Yeri Uygulama Eğitimine geçilmiş olup, bu bölümlere kayıtlı öğrencilerimizin işyeri eğitimleri, 2019-2020 öğretim yılında başlayacaktır.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik