diploma işlemleri

Diplomaların Teslimi

Diplomalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine imza karşılığı teslim edilir. 

Diplomaların Alınmasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. Öğrenci Kimliği 

2. Vekâletname ibraz edeceklerin, vekâletnamenin aslını ibraz etmeleri zorunludur. (Vekâletnamede "Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenmiş olan diplomayı almaya yetkili kılındığının belirtilmesi gerekmektedir.) 

Yukarıdaki belgeler ile birlikte, Nüfus cüzdanı veya yasal olarak yerine geçebilecek kimlik kartı ibraz edilerek Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapılması gerekmektedir

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik